Kolektivni menadžment u autorskim i srodnim pravima

Prva kolektivna organizacija za zaštitu autora muzike je osnovana davne 1850. godine u Parizu, SACEM-Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. Organizacija postoji i danas i predstavlja više od 150 hiljada autora, interpretatora, izdavača, sa prikupljenim naknadama koje iznose više od 700 miliona na godišnjem nivou. Kolektivne organizacije (CMO’s) imaju veliku i značajnu ulogu. Tu su da omoguće nosiocima da štite svoja prava, a korisnicima tih prava da olakšaju postupak dobijanja ovlašćenja za korišćenje predmetnih prava/ lawful use of protected works. Upravljanje autorskim pravima i srodnim pravima uključuje izdavanje licenci korisnicima, reviziju licenci, praćenje korišćenja prava, primjenu autorskih i srodnih prava, prikupljanje prihoda po osnovu prava ostvarenih iskorišćavanjem prava i raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava. Organizacije za kolektivno upravljanje omogućavaju nosiocima prava da ostvare naknadu za upotrebe koje ne bi mogli sami da kontrolišu ili sprovode, uključujući i strana tržišta.